Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Spis treści

 

ZASADY REKRUTACJI

4. Kwalifikacja do klasy 1-szej PLSP

Na listach uczniów zakwalifikowanych do klasy 1-szej PLSP znajdą się kandydaci, którzy pozytywnie przeszli rekrutację, wg ilości zdobytych punktów. 

Ostateczne ustalenie listy uczniów klasy 1 PLSP nastąpi po dostarczeniu przez kandydatów wymaganej dokumentacji. [oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału świadectwa egzaminu ósmoklasisty OKE]

Kandydat zobowiązany jest do złożenia wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień.

17 czerwca 2022 | godz.16:00 | ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1 PLSP

do 1 lipca 2022 | składanie świadectw ukończenia szkoły (oryginał)

4 lipca 2022 | godz.9:00 | ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy 1 PLSP w Katowicach i kandydatów nieprzyjętych

       do 15 lipca 2022 | składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty OKE (oryginał)

       31 sierpnia 2022 | godz.18:00 | spotkanie osób przyjętych do klasy 1 PLSP w Katowicach wraz z rodzicami