Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Spis treści

 

ZASADY REKRUTACJI

2. Konsultacje dla kandydatów do klasy 1-szej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Od połowy kwietnia do końca maja br. za pośrednictwem Microsoft Teams odbywać się bedą rozmowy z kandydatami do klasy 1-szej PLSP. Na konsultacje kandydaci do klasy 1-szej zgłaszają się za pośrednictwem wewnętrznej platformy rekrutacyjnej.  Konsultacje nie mają wpływu na punktację egzaminacyjną, mają służyć poznaniu się obu stron oraz przekazaniu kandydatowi zaleceń korygujących pomocnych podczas egzaminu wstępnego.Na konsultacji on-line, prócz kandydata, może byc rówież obecny rodzic. Na potrzeby konsultacji należy przygotować i przekazać, w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej, e-teczkę, tzn. pakiet prac własnych,  (około 20 prac, maksymalnie 25)  wykonanych w różnych technikach,  w tym: 5 prac rysunkowych, 5 prac malarskich wykonanych technikami tradycyjnymi tzn.tempery, akryle, pastele, kredki, ołówki itp. - nie technikami cyfrowymi oraz od 5 do 15 prac, które przedstawią predyspozycje oraz szerokie zainteresowania artystyczne kandydata (realizacje cyfrowe, formy przestrzenne, projekty, fotografie, animacje - w przypadku tych ostatnich konieczny jest kontakt celem ustalenia formy przekazania pliku). Ponadto należy złożyć opisaną teczkę z dokumentami. Kandydat zobowiązany jest przynajmniej raz wziąć udział w konsultacjach. Przejście przez konsultacje umieszcza kandydata na liście przystępujących do egzaminów wstępnych.

 

Terminarz konsultacji:

Czas trwania konsultacji on-line: 20 kwietnia - 2 czerwca 2022 roku | Zostanie wyznaczony konkretny dzień

Godziny konsultacji: 15:00-18:00

Miejsce konsultacji: przestrzeń on-line / istnieje mozliwość udziału w konsultacji stacjonarnej w szkole

Konsultacje prowadzą nauczyciele przedmiotów artystyczno-zawodowych szkoły

 

Teczka z pracami = e-teczka:

Około 20-25 prac wykonanych w różnych technikach, które przedstawią zainteresowania artystyczne kandydata:

  • malarstwo (5 prac wykonanych technikami tradycyjnymi, nie cyfrowymi)
  • rysunek, szkice (5 prac wykonanych technikami tradycyjnymi, nie cyfrowymi)
  • tematyka powyższych prac z obserwacji: martwa natura, portret, postać, pejzaż, wnętrze
  • pozostałe prace (10-15) prezentujące zainteresowania kandydata, mogą to być:
  • prace wykonane w technikach cyfrowych, animacje,
  • prace z wyobeaźni,
  • dokumentacja fotograficzna wykonanych rzeźb lub innych form przestrzennych
  • fotografie, prace projektowe i in.

Teczka z dokumentami:

  • Arkusz rejestracyjny wydrukowany ze strony rekrutacja.plastyk.katowice.pl potwierdzony podpisami właściwych osób oraz pieczęciami [podanie do szkoły, kwestionariusz osobowy wraz z życiorysem, zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 8 SP wraz z wyciągiem ocen z półrocza klasy 8 SP, opinia szkoły o uczniu]
  • świadectwo ukończenia klasy 7 SP [może być poświadczone lub kolorowe ksero]
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres),
  • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej* (jeśli dotyczy)
  • Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów lub olimpiad przedmiotowych)* (jeśli dotyczy)
  • Biała tekturowa teczka powinna być opisana w dolnym prawym rogu:

 Kandydat do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Na rok szkolny 2022/2023

Imię i nazwisko

 

Po co i jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie jest konieczne, żeby przystąpić do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk.